Insurable Risk Management

Πως ένας “άχρωμος” τεχνικός όρος γίνεται συνώνυμο της λέξης ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Το αντικείμενο εργασίας μας

είναι το Insurable Risk Management, η αξιολόγηση και διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων, δηλαδή αυτών που μπορούν να μεταφερθούν στην ιδιωτική ασφάλιση.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται

και σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. Στόχο τους έχουν να διασφαλίσουν τον οικονομικό σχεδιασμό των πελατών μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρούν την οικονομική τους ανεξαρτησία σε κάθε συνθήκη και ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός (επέλευση κάποιου κινδύνου).

Παρέχουμε στους πελάτες μας

δυο διακριτές υπηρεσίες, οι οποίες όμως δημιουργούν ένα ενιαίο πλαίσιο και πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων

(Risk Management Plan)

Γιάννης Κάππος
Head Insurable Risk Manager

Υπηρεσίες αξιολόγησης ασφαλίσιμων κινδύνων

Εφαρμόζοντας διεθνώς βραβευμένες μεθοδολογίες εντοπίζουμε τους ασφαλίσιμους κινδύνους ιδιωτών και επιχειρήσεων  και αξιολογούμε ποιος κίνδυνος είναι σημαντικός για τον οικονομικό τους σχεδιασμό και ποιος όχι. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε στους πελάτες μας την δυνατότητα να λάβουν στοχευμένα μέτρα για τους κινδύνους που συνιστούν πραγματική απειλή και οι οποίοι αξιολογήθηκαν με επιστημονικές μεθοδολογίες και όχι με γενικές και υποκειμενικές εκτιμήσεις.

Ασφαλιστικές λύσεις - Υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων

Η διαχείριση των κινδύνων -που από την αξιολόγηση αναδείχθηκαν σημαντικοί- γίνεται α) με τη μεταφορά τους στα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης και β) με τις παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της IRMC.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές λύσεις, συνεργαζόμαστε με την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά και με παγκόσμιους ασφαλιστικούς κολοσσούς.

Αυτό που στην ουσία παρέχουν οι υπηρεσίες μας είναι  η επίτευξη, αφενός των ατομικών και οικογενειακών στόχων των ιδιωτών πελατών μας, αφετέρου της βιωσιμότητας και της απρόσκοπτης εκτέλεσης του σχεδιασμού ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Η IRMC

παρέχει τέσσερις ξεχωριστές και διακριτές μεταξύ τους υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να επιλεχθούν είτε αυτόνομα η κάθε μια ξεχωριστά, είτε σαν συνολικό και ολοκληρωμένο πλάνο αντιμετώπισης ασφαλίσιμων κινδύνων.

Κοινό τους χαρακτηριστικό

είναι πως όλες τους συντείνουν στην αξιολόγηση και διαχείριση πιθανών ασφαλίσιμων κινδύνων, ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία του χρηματο-οικονομικού προγραμματισμού των πελατών μας.

Είμαστε μια ομάδα Συμβούλων με νέες αντιλήψεις και καινοτόμο τρόπο επαγγελματικής σκέψης.

Μελέτες αξιολόγησης και διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων

Παρέχουμε στους πελάτες μας δύο ξεχωριστές μελέτες, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων.

Η  C Suite IRM, η οποία είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης ασφαλιστέων κινδύνων για ιδιώτες, με εξειδίκευση σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Η CRT Suite IRM είναι μια μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης πάνω από τριάντα διαφορετικών εταιρικών ασφαλίσιμων κινδύνων. Η μελέτη συμβάλλει στο μέγιστο, όχι μόνο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρείας, αλλά και στην απρόσκοπτη εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης.

Και οι δύο μελέτες εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και τα στάδια του ISO 31000.

Για επιχειρήσεις - Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Εμπειρογνώμονα

Με τη συνεργασία εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, παρέχονται α) υπηρεσίες αποτίμησης της αξίας κτιρίων, παγίων, πρώτων υλών, μηχανολογικού εξοπλισμού και εμπορευμάτων της επιχείρησης και β) υπηρεσίες αξιολόγησης διαδικασιών ασφαλείας, που εκ της νομοθεσίας υποχρεούται η επιχείρηση να ακολουθεί. Τονίζεται ιδιαίτερα πως παράμετροι αυτοί αποτελούν κρίσιμο παράγοντα ορθής αποζημίωσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Προγράμματα ιδιωτικής Ασφάλισης

Τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης είναι το σημαντικότερο μέσο διαχείρισης και μετριασμού των κινδύνων αυτών, που από τη μελέτη αξιολόγησης αποδείχθηκαν σημαντικοί και μη αντιμετωπίσιμοι ή των κινδύνων που ιδιώτες και επιχειρήσεις επιθυμούν να μεταφέρουν στην ιδιωτική ασφάλιση, ανεξαρτήτου της μελέτης. Οι προτάσεις μας προκύπτουν μετά από εξαντλητική ανάλυση των όρων και καλύψεων όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες – Υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης GDPR.

Στα πλαίσια της Κανονιστικής συμμόρφωσης GDPR και με σκοπό την αποφυγή διοικητικών προστίμων παρέχουμε – με συνεργαζόμενη εταιρεία προστασίας και ασφάλειας δεδομένων – τυποποιημένα Σχέδια Διαχείρισης Δεδομένων.

Τα σχέδια αυτά πιστοποιούν την συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις του ν.4624/2019 και ανανεώνονται αυτόματα σε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή νομοθεσίας. Σημειώνεται πως ο συνδυασμός των τυποποιημένων σχεδίων διαχείρισης δεδομένων και ασφάλισης Cyber Insurance συντελεί τα μέγιστα στην απορρόφηση των οικονομικών συνεπειών κυβερνοεπιθέσεων.

IRMC

Οι Συνεργάτες μας

Mέσω της  συνεργασίας μας με την Brokers Union AE παρέχουμε στους πελάτες μας τα ασφαλιστικά προγράμματα των εταιρειών

Testimonials

Είπαν για εμάς

Είμαστε πολύ περήφανοι για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας.

image-section-11-min.png
image-section-09-min.png
image-section-10-a-min.png
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+30 210 93 51 033
+30 6972 721 714

Email

info@irmc.gr

Διεύθυνση

Λεωφ. Βουλιαγμένης 90,
166 74 Γλυφάδα

Ωράριο

09:00 - 17:00